Is klimaatverandering

nu al zichtbaar in Vlaanderen?

 

Temperatuur

 

NEERSLAG

 

wind

 

zeewater

 

<a class="fb-share" href="zichtbaar.html"><div..../div></a>  

Zal het klimaat nog

evolueren in Vlaanderen?

Ja, het klimaat zal zeker nog veranderen. Hoe het klimaat zal veranderen,

hangt af van de hoeveelheid broeikasgassen die de mens blijft uitstoten. Via

scenario's brengen wetenschappers dit in kaart.

 

Temperatuur

 

NEERSLAG

 

wind

 

zeewater

 

 

Wat zullen de gevolgen zijn

van klimaatverandering in Vlaanderen?

 Als we de klimaatverandering niet snel kunnen afremmen,

zullen de gevolgen negatief zijn.

 

Meer overstromingen en droogte

 

Steden worden heuse hitte-eilanden

 

Luchtkwaliteit gaat achteruit

 

 

Wat kunnen we

er aan doen?

De klimaatverandering is in Vlaanderen al voelbaar. Die verandering kan enkel nog afgeremd worden door wereldwijd de uitstoot van broeikasgassen te laten dalen of zelfs netto tot 0 te herleiden.

 

 

In Vlaanderen mogen we de komende decennia een verdere klimaatverandering verwachten. Met de juiste strategieën en acties kunnen we de effecten van klimaatverandering beperken en op sommige punten zelfs terugdrijven, maar de tijd dringt.

 

Overstromingen terugdringen en droogte opvangen

 

Hittestress bestrijden

 

 

Omslagpunten

De stijging van de gemiddelde jaartemperatuur en de toename van de hoeveelheid neerslag zijn trage processen. Maar de klimaatverandering kan ook leiden tot abrupte veranderingen. Er zijn elementen die buiten verhouding sterk reageren op verstoringen.

 

 

Eens bepaalde drempelwaarden of 'tipping points' overschreden zijn, treden zelfversterkende mechanismen in gang die een erg grote impact kunnen hebben op onze samenleving maar

die we nog onvoldoende kennen.

 

Meer weten?

Download het MIRA Klimaatrapport 2015

Bekijk de samenvatting en de film

Bezoek ons ook op vmm.be

millieurapport.be